TradeDuck.com 
物品搜尋 進階搜尋
yinglai 資 料
User photo
檢視較大相片

名稱 yinglai 加入為交換朋友 加入拒收訊息名單
用戶編號 110059
注册時間 2012-01-17 13:57:35
登錄時間 2019-08-21 20:47:39
登錄狀態 離線
物品數量 4
交換數量 51
交換評分 滿意:46  不滿意:0
自我介紹
本人主要想交換護膚品試用裝/護髮用品/日用品/現金券/禮券, 不要衫同化妝品, 可用同類型或價錢相約的物品交換, 接受一換多 / 多換一, 亦可用郵票/現金填補差價, 提出要求時, 請先評估一下價值及容量, 唔好獅子開大口, 如用cash coupon交換, 各類型的cash coupon皆考慮~

如果你睇岩左我list入面既野,不妨直接提出交換請求/提問,我會盡快回覆~提出交換請求前請先說明交收地點, thx~
如睇左list, 但冇野岩, 唔會作出回覆, thx~
如有誠意交換, 交收前請確認交換及留電話!!
完成交收後, 請給予評分~

交收地點及時間(本人上班地點為葵芳附近):
星期一至五約6點後: 可於美孚至元朗西鐵站/元朗區輕鐵站交收;
葵芳地鐵站亦會考慮~
星期六日間中亦可於荃灣至尖沙咀地鐵沿線交收~
yinglai - 交 換 物 品
用戶物品
7-11 x Disn...
用戶物品
萬寧Thermos及L...
用戶物品
7-11 大眼仔陶瓷碗...
用戶物品
可愛小黑貓 匙扣 扭蛋...

yinglai - 送 贈 物 品
沒有物品

yinglai - 徵 求 物 品
用戶徵求物品
OK 蛋黃哥 梳乎蛋 ...
用戶徵求物品
全新 奇華 熊貓 環保...
用戶徵求物品
徵收 肌研極潤保濕化妝...
用戶徵求物品
吸血貓/吸血喵 天使貓...
用戶徵求物品
吸血貓/吸血喵 天使貓...


交換請求﹝0﹞
顯示 隱藏 更多

成功交易﹝51﹞
顯示 隱藏 更多

Audited by Nelson Online