TradeDuck.com 
物品搜尋 進階搜尋
徵求物品 ﹣ 招人補英文
刊登類別: 主目錄 > 技能及服務 > 私人補習
招人補英文 載入中‧‧‧請等待
徵求物品 招人補英文
物品編號 136647
徵求物主 chanellen 加入為交換朋友
上載時間 2013-08-07 14:55:38
徵求詳情
我而家補開個個英文老師,
雖然好後生,但好勁,無廢話,
不再只係背生字,而係SKILLS
教你睇穿考評局既出題同評分方法,

升中5/6而家英文level唔理想,想升1-2level,
請pm我,學費即可享優惠.
點擊次數 302
交換地區 油麻地
Audited by Nelson Online